Alla inlägg av Admin

Är du ännu inte fullvärdig medlem?

Invald som fullvärdig medlem (d.v.s. medlem med rösträtt) kan den som har haft hamnplats minst ett år, föreslås av styrelsen och som närvarar på årsmötet bli.

På medlemssidorna finns årsmöteshandlingar inklusive en lista över vilka medlemmar som kan bli invalda som fullvärdiga medlemmar – om de deltar på årsmötet.    
  

Nya nycklar (uthämtning)

Vi byter för närvarande låssystem i hela klubben.

Du som är medlem kan hämta ut nya nycklar som ersätter den eller de du har.

Det finns för närvarande två alternativ för uthämtning.
1) Hellgrens Lås, Årstavägen 6 (vardagar 8-15)
2) Klubbhuset lördag den 2 november kl. 10-14

 För att få hämta ut nyckel måste du kunna visa upp:
– Legitimation 
– Befintlig (gammal) nyckel som tillhör dig.

OBS!
– Enbart de som har s.k. B-nyckel (d.v.s. har båt eller kajak i klubben, och medlemmar i Dalbo som också är medlemmar i ÖBK för sjösättning via ÖBK:s slip) får tillgång till varvsplanen (uppläggningsplanen) under vinterhalvåret. 
– Andra delar så som t.ex. klubbhus och hamnområdet har alla även fortsättningsvis tillgång till.  

OBS!
Eftersom isättningen av nyckeln alstrar el för att låset ska fungera behöver man sätta i den på rätt sätt. Man får öva på att sätta in nyckeln långsamt för att ström ska alstras. Man får inte ha bråttom. Man får prova sig fram.

Efter låsbytet kan vi stänga av nycklar som tappas bort eller av andra skäl kommit på avvägar. Vi kan också vid behov, t.ex. stölder,  ta reda på vilken nyckel som använts för att öppnat ett lås vid en viss tidpunkt.

Hämta ny nyckel nu på lördag 19/10 – ÖBK byter lås

ÖBK byter ut låsen p.g.a. flera stölder under senaste året.

Det blir moderna programmerbara lås och nycklar så att vi t.ex. kan ha begränsningar i tillträde genom vissa grindar nattetid. Information om tidsbegränsningarna o.d. kommer senare.

I klubbhuset på lördag 19 oktober kl 10-13 och 15-17 är det möjligt för de som har nyckel att få en(1) ny nyckel per medlem.

Ta med:
– legitimation och
– den nyckel ni ska ”byta in”.

Vid senare tillfällen kommer fler nycklar att lämnas ut till er som inte kan nu på lördag eller har extra nycklar. Information om när och hur kommer senare.

Under en period kommer de båda låssystemen att finnas samtidigt, eftersom det tar lite tid att byta alla lås. Därför får ni tillsvidare ha dubbla nycklar

Vi hoppas att ni har tålamod med det! 
Vänliga hälsningar ÖBK:s styrelse

Välkommen till halvårsmöte – 19 okt kl 13:00 i klubbhuset

På halvårsmötet den 19 oktober kommer vi bland annat att diskutera och besluta om ett förslag till ändring av stadgarna och ett förslag till ändring av klubbens föreskrifter.

  • Förslag till ändring av stadgarna föreslås för att göra det möjligt att välja in fullvärdiga medlemmar även vid halvårsmöten. För närvarande kan inval endast göras vid årsmötet.
  • Förslag till ändring av föreskrifterna så att de som har kajak e.d. i kajak/jollestället också går nattvakt.  Förslaget är att de som har hamnplats eller endast plats i kajakstället under sommarsäsong ska gå nattvakt enligt av hamnkaptenen fastställd lista.

Kallelse, agenda och förslag finns under medlemssidorna.

Se till era båtar (snö och bovar)

Det har kommit mycket snö. En båt är fylld med tung snö och is (ägaren är kontaktad). Titta gärna till täckningen!

Det har också förekommit stölder i båtar. Plocka bort värdesaker och titta till det som trots allt är var.

Glöm inte er arbetsplikt!

Boka in er på listorna som ligger i klubbhuset!

Ni som har jämnt bryggnummer (eller om du bara har vinterförvaring och jämnt medlemsnummer) har ordinarie arbetsplikt i år. (Det har genomförts extra arbetsplikt för alla i år, som är utöver den ordinarie arbetsplikten.)

Första passen med arbetsplikten har genomförts med städning och fix kring bryggorna.

Du som inte genomfört din ordinarie arbetsplit bör skriva upp er på listan föra arbetsplikt. Nästa tillfälle är den 22 september och sista tillfället är 20 oktober.

Se till att du inte missar arbetsplikten!

Vänliga hälsningar