Kalendarium

2022

Februari   
22 feb Årsmöte 19.00   Flyttat till 8/5 kl. 15
Mars
22 mar Permanent el på varvsplan slås på.
Vatten på varvsplan slås på när vädret tillåter.
31 mar Års- och hamnavgift ska vara betald.
Annars lämnas hamnplatsen till kölistan.
Köavgift ska vara betald för de som köar för hamnplats.
April
22-23 apr Sjösättning kranbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
SMS om vilken dag och tid som gäller enskilda båtar
24 apr  8-15 Sjösättning slipbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
Maj
8 maj Arbetsplikt Städdag kl 10-14.
Gäller hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer samt innehavare av kajakplats. Sillunch serveras till som deltar på städdagen.
8 maj Introduktionsmöte för nya medlemmar kl 12.
8 maj Årsmöte kl 15.
Vid dansbanan på bryggområdet.
31 maj Sista dagen på varvsplan för båtar.
31 maj Kranavgift, sjösättning, ska vara betald.
Augusti
20 aug Navigationstävling med kräftskiva.
31 aug Avgift för varvsplats eller vinterhamn ska vara betald
30 sep Avgift för varvsplats eller vinterhamn ska vara betald,
P.g.a. av uppdatering av klubbens ekonomistystem.
Oktober
8-9 okt Torrsättning kranbåtar
Avgift för kranlyft kommer att efterfaktureras.
15 okt Torrsättning slipbåtar (traktor).
15 okt kl. 18 Jubileumsfest
23 okt Arbetsplikt Städdag kl 10.00.
Hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer samt innehavare av kajakplats.
Anmälan på expeditionen för avprickning.
Arbetsuppgifter meddelas senare.
Från 12.30 serveras ärtsoppa och varm punsch till de som deltagit i arbetsdagen .
23 okt Halvårsmöte kl 13.00.
I klubbhuset.
November
15 nov Sista dan i sjön för de som inte har vinterplats vid bryggan.
16 nov Permanent el på varvsplan slås av.
Vatten på varvsplan slås av.
31 nov Kranavgift, torrsättning, ska vara betald.