Kalendarium

2021

Februari   
21 feb Årsmöte 11.00   Flyttat till 26 maj kl 19.00.
På bryggan vid ”dansbanan”
Mars
17 mar Permanent el på varvsplan slås på.
Vatten på varvsplan slås på när vädret tillåter.
31 mar Års- och hamnavgift ska vara betald.
Annars lämnas hamnplatsen till kölistan.
Köavgift ska vara betald för de som köar för hamnplats.
April
18 apr Sjösättning slipbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
23-24 apr Sjösättning kranbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
SMS om vilken dag och tid som gäller enskilda båtar
Maj
9 maj Arbetsplikt Städdag kl 10-14.
Gäller hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer.
31 maj Sista dagen på varvsplan för båtar.
31 maj Kranavgift, sjösättning, ska vara betald.
Juni
14 juni Introduktionsmöte för nya medlemmar.(19-20 klubbhuset).
Augusti
14 aug Navigationstävling med kräftskiva.
Om corona-restriktioner tillåter.
30 aug Avgift för varvsplats eller vinterhamn ska vara betald,
Oktober
2 okt Sista dag för framtagning av vaggor, trailers, bockar m.m.
(kl 10)
OBS! OBLIGATORISKT FÖR ALLA BÅTÄGARE.
Vi tar fram materiel för pallning inför torrsättning.
Traktor finns tillgänglig.
9-10 okt Torrsättning kranbåtar
Avgift för kranlyft kommer att efterfaktureras.
16 okt Torrsättning slipbåtar (traktor).
31 okt Arbetsplikt Städdag kl 10.00.
Hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer.
Anmälan på expeditionen för avprickning.
Arbetsuppgifter meddelas senare.
Från 12.30 serveras ärtsoppa och varm punsch till de som deltagit i arbetsdagen om corona-restriktioner tillåter.
31 okt Halvårsmöte kl 13.00.
Plats beroende på ev corona-restriktioner.
November
15 nov Sista dan i sjön för de som inte har vinterplats vid bryggan.
17 nov Permanent el på varvsplan slås av.
Vatten på varvsplan slås av.
30 nov Kranavgift, torrsättning, ska vara betald.