Miljöfrågor

Bottenfärg – vad gäller i ÖBK?

ÖBK har krav på sig från Stockholms stads miljöförvaltning att fasa ut giftiga bottenfärger. Baserat på ÖBKs föreskrifter och miljöpolicy gäller följande:

  • Ingen båt som har hemmahamn i Mälaren får bottenmålas med biocidhaltig bottenfärg.
  • Båtar som misstänks någon gång ha målats med TBT-haltig bottenfärg ska saneras omgående (det gäller äldre båtar, TBT förbjöds 1989).
  • Båtar som tidigare målats med biocidhaltig bottenfärg (innehållande koppar, tenn och liknande ämnen) ska saneras senast till sjösättningen 2020..
  • ÖBK accepterar tillsvidare användning av s.k. sealers, men förordar starkt att biocidhaltig båtbottenfärg i stället tas bort med färgborttagningsmedel av typ Bums eller slipas/skrapas bort mekaniskt.
  • Blästring får inte förekomma inom ÖBKs område.
  • Vid sanering kan slip- och skrapdamm som kan innehålla olika miljögifter spridas och de kan vara farliga att andas in eller vidröra. Sådant damm ska samlas upp och lämnas in som farligt avfall. Personlig skyddsutrustning ska användas. Lämpligt skydd kan vara heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. Vid tveksamhet, kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Enbart båtar som målats med giftfri bottenfärg får rengöras med högtryckstvättning eller annan metod inom klubbens område. Övriga båtar hänvisas till bottenrengöring på t.ex. Pampas Marina.