Miljö

Örnsbergs båtklubb har en miljöpolicy som beskriver klubbens miljöarbete och hur detta skall utföras. Det åligger samtliga medlemmar i klubben att efterleva klubbens krav. Klubbens avfallshanteringsplan är under genomförande.

Till grund för miljöpolicyn ligger Stockholm Stads miljöförvaltnings åläggande samt lagkrav. Utdrag ur miljöförvaltningens rapport efter inspektion av klubbens område och verksamhet samt lagstiftningen se nedan. Klubbens verksamhet likställs med yrkesmässig verksamhet.

Inspektionsrapporter från Miljöförvaltningens granskning av ÖBK finns här (2015) och här (2017).

Mer information om Stockholms försörjning av dricksvatten från Östra Mälaren finns här.

Vid miljöinspektionen  i oktober -19 fick vi den här lilla informationsskriften om båtbottenfärgers miljöpåverkan och vad man kan göra för att minimera den. Läs och begrunda! Den sitter även som affisch på anslagstavlan i klubbhuset.