Välkommen till Örnsbergs båtklubb

Örnsbergs båtklubb grundades 1921 och ligger i Aspudden där vi har hamn, uppläggningsplatser och klubbhus. Hamnen har 137 platser, de flesta med y-bommar och några med bojar. Hamnen och uppläggningsplatsen är inhägnade.

Det finns både segel- och motorbåtar i klubben. Vid båtupptagning och sjösättning hjälps vi åt, liksom vid gemensamma städ/arbetsdagar. I juni brukar vi ha en välkomstfest för nya medlemmar och i augusti brukar vi ha navigationstävling med påföljande kräftskiva.

För närvarande har vi ca 180 personer i kö till ca 120 hamnplatser med en omsättning på 5-10 platser/år och ca 40 personer i kö till ca 40 kajakplatser med en omsättning på 2-5 platser/år. Beroende på omsättning och avhopp från kön får man räkna med kötider på 5-10 år. Vill du ställa dig i kö för hamnplats eller kajakplats måste du först bli medlem.

Mer information om hur det går till finns under Bli medlem.

Vad gäller vinterplatser har vi för närvarande fullt.  Vi tar endast in båtar som har hamnplats i klubben.

Information för klubbmedlemmar finns under fliken Medlemssidor. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna med årsmöteshandlingarna samt finns på samtliga aviseringar.