Välkommen till Örnsbergs båtklubb

Örnsbergs båtklubb grundades 1921 och ligger i Aspudden där vi har hamn, uppläggningsplatser och klubbhus. Hamnen har 137 platser, de flesta med y-bommar och några med bojar. Hamnen och uppläggningsplatsen är inhägnade.

Det finns både segel- och motorbåtar i klubben. Vid båtupptagning och sjösättning hjälps vi åt, liksom vid gemensamma städ/arbetsdagar. I juni brukar vi ha en välkomstfest för nya medlemmar och i augusti brukar vi ha navigationstävling med påföljande kräftskiva.

För närvarande har klubben stopp för intagning av nya medlemmar då vi fått en väldigt lång kö till både hamnplatser och kajakplatser.

Vad gäller vinterplatser har vi för närvarande fullt.  Vi tar endast in båtar som har hamnplats i klubben.

Information för klubbmedlemmar finns under fliken Medlemssidor. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna med årsmöteshandlingarna samt finns på samtliga aviseringar.