Välkommen till Örnsbergs båtklubb

Örnsbergs båtklubb grundades 1921 och ligger i Aspudden där vi har hamn, uppläggningsplatser och klubbhus. Hamnen har 137 platser, de flesta med y-bommar och några med bojar. Hamnen och uppläggningsplatsen är inhägnade.

Det finns både segel- och motorbåtar i klubben. Vid båtupptagning och sjösättning hjälps vi åt, liksom vid gemensamma städ/arbetsdagar. I juni brukar vi ha en välkomstfest för nya medlemmar och i augusti brukar vi ha navigationstävling med påföljande kräftskiva.

För närvarande har vi ca 4-6 års väntetid för båtplats. Vill du ställa dig i kö för hamnplats måste du först bli medlem.

Mer information finns under Bli medlem.

Information för klubbmedlemmar finns under fliken Medlemssidor. Inloggningsuppgifter har skickats till medlemmarna med årsmöteshandlingarna alt. aviseringen.