Ansöka om medlemskap

För närvarande har klubben stopp för intag av nya medlemmar då våra köer till hamnplatser och kajakplatser blivit väldigt långa.
  • Örnsbergs båtklubb är en förening dit alla kan söka om medlemskap.
  • Avgifterna klubben har finner du under avgifter
  • Ni som vill ansöka om medlemskap i Örnsbergs båtklubb betalar in en ansökningsavgift på 550 kr till Bankgiro 5132-2154 med namn och personnummer samt fyller i formuläret nedan och klickar på skicka-knappen.
  • När klubben verifierat er inbetalning av inträdesavgiften kommer ansökan att behandlas av styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte.  Om ansökan godtas (vilket den i princip alltid gör) kommer vi att avisera er ytterligare 400:- för årets medlemsavgift. Annars betalas inträdesavgiften tillbaka.
  • OBS. medlemskap innebär inte med automatik att Ni står i hamnplatskö. Info om hamnplatskö finns här

Dessa uppgifter lagras i Örnsbergs Båtklubbs del av Svenska Båtunionens gemensamma register för båtklubbar. Svenska Båtunionens information om GDPR kan läsas här.