Avgifter

Inträdesavgift 550 kr
Årsavgift 300 kr
Hamnplatsköavgift per år 100 kr
Nyckeldeposition 1000 kr
Hamnavgift (y-bom) 800 kr/breddmeter mellan bommar
Hamnavgift (Utsida, K-plats)
(Båtbredd + 1m)
800 kr/meter
Uppläggningsavgift (längd + 1) x (bredd + 1 m) x avgiften 80 kr/kvm
Förlängd uppläggning 100 kr/dygn från 1 juni fram till 15 september
  Elpris till medlem som tecknar avtal   Verklig el kostnad + 25 öre per kWh
  Fast elpris sommartid
(från sjösättning till torrsättning).
  300 kr
Jolle, kanot, kajak. per säsong 400 kr
Vimpel 100 kr
Påminnelseavgift 100 kr
Avgift för missad nattvakt 1 200 kr
 Avgift för missad arbetsplikt  1 200 kr