Avgifter

Inträdesavgift 550 kr
Årsavgift 300 kr
Hamnplatsköavgift per år 100 kr
Nyckeldeposition 1000 kr
Hamnavgift 950 kr/breddmeter
Uppläggningsavgift (längd + 1) x (bredd + 1 m) x avgiften 85 kr/kvm
Förlängd uppläggning 100 kr/dygn från 1 juni fram till 15 september
  Elpris till medlem som tecknar avtal   Verklig el kostnad + 25 öre per kWh
Jolle, kanot, kajak. per säsong 400 kr
Avgift för missad nattvakt 1 200 kr
 Avgift för missad arbetsplikt  1 200 kr