Medlemsinformation Januari

Vi är snart halvvägs genom vintern och det kan vara läge att kontrollera båtar och ställningar på varvsplan om man inte redan gjort det. Här kommer lite information om vad som stundar och händer i klubben.

Uppsägning av hamnplatser

För er som haft hamnplats under 2022 och vet att ni inte ska ha fortsatt hamnplats är det dags att säga upp sin plats. Det får gärna ske snarast men senast den 1:a april. Om hamnplatsen inte sägs upp i tid utgår hamnplatsavgift även för 2023. Hamnplats sägs upp via formulär här. Observera att vi inte godtar någon annan form av uppsägning än via formuläret.

OBS! Nytt sätt att fördela hamnplatser 2023

Vi provar ett nytt sätt att fördela lediga hamnplatser 2023. Det är samma kö och turordning som förut, inga förändringar där men eftersom en hel del personer i början på kön står där ifall någon nära med hamnplats skulle falla ifrån blir det en del onödiga kontakter varje år. Nu tänker vi att de som vill ha hamnplats 2023 fyller i formuläret här. Platserna fördelas sedan så att de med längst kötid som fyllt i formuläret får de platser som finns tillgängliga. Formuläret stängs den 15:e april. Det är samma princip som många bostadsförmedlingar använder.

Årsmöte

Vi vill påminna om att årsmötet är den 23:e februari kl. 19.00 och att motioner skall vara inlämnade senast 6 veckor innan mötet, alltså senast den 12:e januari. Vi håller på att leta lokal och vi meddelar plats när det är klart. Förhoppningen är att kunna servera en smörgås med dricka till de som kommer. Vi vill också påminna om att det bara är de som är fullvärdiga medlemmar som har rösträtt på mötet men att övriga medlemmar är välkomna att delta. Fullvärdig medlem kan den bli som haft hamnplats minst 1 år och deltar på årsmötet. Fullvärdiga medlemmar väljs in i slutet på mötet och de det gäller har alltså inte rösträtt under själva mötet. Regeln finns för att man inte ska kunna kuppa till sig hamnplatser. Motioner skickas till vår sekreterare Anna Westerholm via mejl: sekreterare@ornsbergsbatklubb.se. Kontrollera om motionen berör stadgar eller föreskrifter och ange i så fall nya ordalydelser som ska föras in. Ändring av stadgar måste tas av två på varandra följande föreningsmöten. Nuvarande stadgar återfinns här och föreskrifterna här.

XRF-mätning i klubbens regi

Vi undersöker för närvarande möjligheten att via Svenska Båtunionen utbilda någon eller några av klubbens funktionärer för att utföra XRF-mätning av båtbottnar. Efter detta kan vi låna/hyra utrustning av Svenska Båtunionen för att mäta om klubbens båtar är målade med giftfärg. Vi sjösätter inte båtar som inte är bevisat fria från giftfärg. Vad som gäller i klubben angående båtbottnar finns att läsa här.

Slipning av bottenfärger

Ni som ämnar slipa bottenfärg under vintersäsongen kom ihåg att täcka marken under båten. Kärl för färgrester finns i miljöboden. Skulle dessa vara fulla meddela miljöansvarig omgående på mejl till miljoansvarig@ornsbergsbatklubb.se. Lägg i så fall inga färgrester utanför kärlen utan ta med dem till en miljöstation.

Expeditionen

Renoveringen av expeditionen har börjat. Innerväggar och möglig isolering är borttaget. Grävning runt byggnaden är påbörjad för att frilägga väggen från jord. Under våren kommer vi att ha någon eller några arbetsplikter där vi fortsätter renoveringen. Vad gäller flytt av kassaskåpet som vi frågade om i förra nyhetsbrevet så fick vi hjälp av vår medlem Robert Karlström som fixade detta åt oss. Stort tack för det!

Inbrott

Tyvärr har någon eller några båtägare drabbats av inbrott och tjuvaran klippte i samband med det av kablarna som går till strålkastaren vid expeditionen. Kablarna är nu lagade. Vi får än en gång uppmana alla att tömma sin båt själv innan tjuven gör det.

E-faktura

Vi vill återigen påminna om att klubben har infört E-faktura för den som vill. Förhoppningen är att det ska bli lättare att betala och att styrelsen ska slippa jaga folk för att de ska betala så vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt ansluter sig. Om du vill ha e-faktura vill vi att du skickar ett mejl med namn, hela personnumret samt vilken bank du vill att e-fakturan ska gå till. Skicka mejlet till efaktura@ornsbergsbatklubb.se.

Temporär hjälp med el till bastuföreningen

Bastuföreningen nästgårds har haft problem att få fram el till sin bastu. Fram till våren har därför styrelsen beslutat hjälpa dem. Därav kabeln som går från ett trefasuttag på hamnplan tvärs över gångvägen. Elen är inte till något bastuaggregat utan för belysning. De betalar vårt pris + 1kr/kWh. Mätare finns för separat mätning.

God fortsättning på det nya året önskar styrelsen.