Info Hamnplatskö

Hamnplatskön

Medlemmar i Örnsbergsbåtklubb kan ställa sig i hamnplatskö. Inbetalningsdatum för hamnplatsköavgiften är datumet för din köplats. Att stå i hamnplatskön kostar 100 kr per år utöver årsavgiften. Det är medlemmens eget ansvar att betala köavgift senast 1 april, även om avi uteblivit. I annat fall förlorar man sin köplats.

I båtklubben har vi ca: 140 hamnplatser för motorbåtar och segelbåtar.