Kallelse till årsmöte 2023

Årsmötet äger rum torsdagen den 23/2 kl 19 i Hägerstensåsens Medborgarhus. Lokalen heter Hasseln. Kallelse finns här.