Kalendarium

2024

Februari
21 feb Årsmöte 19.00 i Hägersensåsens Medborgarhus, Riksdalerv 2
Mars
6 mar Veteranerna Fika. Kl. 13.
31 mar Års- och hamnavgift ska vara betald.
Annars lämnas hamnplatsen till kölistan.
Köavgift ska vara betald för de som köar för hamnplats.
April
4 apr Permanent el på varvsplan slås på.
Vatten på varvsplan slås på när vädret tillåter.
Maj
4 maj  8-15 Sjösättning slipbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
5 maj Sjösättning kranbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
SMS om vilken tid som gäller enskilda båtar
19 maj Arbetsplikt Städdag kl 10-14.
Gäller hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer samt innehavare av kajakplats. Sillunch serveras till som deltar på städdagen.
19 maj Introduktionsmöte för nya medlemmar kl 13.
31 maj Sista dagen på varvsplan för båtar.
Juni
4 jun Veteranerna Sillunch. Kl. 13.
Augusti
17 aug Navigationstävling med kräftskiva.
September
4 sep Veteranerna Fika. Kl. 13.
30 sep Avgift för varvsplats eller vinterhamn ska vara betald.
Oktober
5-6 okt Torrsättning kranbåtar
Avgift för kranlyft kommer att efterfaktureras.
12 okt Torrsättning slipbåtar (traktor).
27 okt Arbetsplikt Städdag kl 10.00.
Hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer samt innehavare av kajakplats.
Anmälan på expeditionen för avprickning.
Arbetsuppgifter meddelas på plats.
Från 12.30 serveras ärtsoppa och varm punsch till de som deltagit i arbetsdagen .
27 okt Halvårsmöte kl 13.00.
I klubbhuset.
November
12 nov Permanent el på varvsplan slås av.
Vatten på varvsplan slås av.
15 nov Sista dan i sjön för de som inte har vinterplats vid bryggan.
December
4 dec Veteranerna Luciakaffe. Kl. 13.