Kalendarium

2019

Februari

18 feb          Årsmöte kl 19.00, Hägerstens medborgarhus

Mars

31 mar         Års- och hamnavgift ska vara betald,

annars lämnas hamnplatsen till kölistan.

Köavgift ska vara betald för de som köar för hamnplats.

April

28 apr          Sjösättning slipbåtar, (Hamnavgift skall vara betald!)

Maj

4 maj            Sjösättning kranbåtar (Hamnavgift ska vara betald!)

Avgift för kranlyft kommer att efterfaktureras.

11 maj          Arbetsplikt Städdag kl 10.00

Anmälan på expeditionen för avprickning

31 maj          Avgift för kranlyft ska vara betald.

Juni

8 jun            Introduktionsmöte för nya medlemmar

Augusti

17 aug          Navigationstävling med kräftskiva

Alla medlemmar är välkomna. Särskilt anslag i klubbstugan och på hemsidan kommer senare.

30 aug          Avgift för varvsplats eller vinterhamn ska vara betald

 

September

21 sep    Sista dag för framtagning av vaggor, trailers, bockar m.m.

Varje båtägare ansvarar för att all nödvändig materiel är framtagen till den egna båten. Traktor finns tillgänglig.

28 – 29 sep   Torrsättning kranbåtar

                                 Avgift för kranlyft kommer att efterfaktureras.

 

Oktober

6 okt            Torrsättning slipbåtar

19 okt          Arbetsplikt Städdag kl 10.00

Anmälan på expeditionen för avprickning. Arbetsuppgifter meddelas senare.

19 okt          Halvårsmöte kl 13:00 i klubbhuset

Från 12.30 serveras ärtsoppa och varm punsch till de som deltagit i arbetsdagen.

31 okt          Kranavgift ska vara betald.