Kalendarium

2023

Februari   
23 feb Årsmöte 19.00 
Mars
29 mar Permanent el på varvsplan slås på.
Vatten på varvsplan slås på när vädret tillåter.
31 mar Års- och hamnavgift ska vara betald.
Annars lämnas hamnplatsen till kölistan.
Köavgift ska vara betald för de som köar för hamnplats.
April
29 apr Sjösättning kranbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
SMS om vilken tid som gäller enskilda båtar
30 apr  8-15 Sjösättning slipbåtar.(Hamnavgift skall vara betald!)
OBS! BÅTBOTTNAR MÅSTE VARA BEVISAT RENA FRÅN GIFTFÄRG
Maj
14 maj Arbetsplikt Städdag kl 10-14.
Gäller hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer. Sillunch serveras till som deltar på städdagen.
14 maj Introduktionsmöte för nya medlemmar kl 13.
31 maj Sista dagen på varvsplan för båtar.
Juni
3 juni Grillkväll om vädret tillåter.
Man tar med det man vill grilla och dricka.
Klubben håller med kol.
Augusti
19 aug Navigationstävling med kräftskiva.
September
30 sep Avgift för varvsplats eller vinterhamn ska vara betald,
Oktober
7-8 okt Torrsättning kranbåtar
Avgift för kranlyft kommer att efterfaktureras.
14 okt Torrsättning slipbåtar (traktor).
22 okt Arbetsplikt Städdag kl 10.00.
Hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer.
Anmälan på expeditionen för avprickning.
Arbetsuppgifter meddelas på plats.
Från 12.30 serveras ärtsoppa och varm punsch till de som deltagit i arbetsdagen .
22 okt Halvårsmöte kl 13.00.
I klubbhuset.
November
15 nov Sista dan i sjön för de som inte har vinterplats vid bryggan.
15 nov Permanent el på varvsplan slås av.
Vatten på varvsplan slås av.