Om Klubben

ÖBK bildades 1921
I början på 1920-talet låg ett antal småbåtar gratis längs strandremsan nedanför Örnberget. Men Malkhoms gjuteri ägde marken och började 1921 att ta ut en avgift på 10 kr/båt. Det blev startskottet till bildandet av Örnsbergs båtklubb som formellt skedde den 16 oktober 1921 vid en utflykt till Lindö udde. Den nybildade klubben kom sedan att hyra marken av Malkholm & Kompani för 50 kr/år. Klubbens standert och mössmärke är ritade av medlemmen C.R. Mattsson och fastställdes efter en tävling vid ett möte den 25 mars 1922.

1921 Örnsbergs båtklubb bildas
1924 Första navigationstävlingen
1925 Första navigationskursen
1928 Klubben säljer bensin till medlemmarna för 24 öre/l
1935–36 Uppförs klubbhuset i hamnen
1940– Bensinransonering, men en medlem monterar en tandemcykel i sin Petterssonbåt så att den kan drivas med pedalkraft.
1945 Utökning av hamnen med fler pontoner
1950 Lindholmen i Brofjärden hyrs som klubbholme för 600 kr/år
1968 Lindholmen köps upp av Bro kommun, klubbholmsepoken slut
1972 Vinterbonas klubbhusets veranda
1984 Mastkran monteras
1986 Startas jollesegling för barn, verksamheten pågår till 1995
1987-88 Rivs klubbens brygga längs berget och kommunen bygger en strandpromenad
1987 Uppläggningsområdet utökas
1988 Två nya 45 meters pontoner
1993 Första årliga kräftskivan i samband med navigationstävlingen
1995 Klubben får nytt 25-årskontrakt på hamn och uppläggningsområde
1996 Uppläggningsplanen blir inhägnad.
2003 Ny pontonbrygga med y-bommar för plats 67-73
2008 Ny websida
2009 Nya stadgar och föreskrifter antas av årsmöte

Örnsbergs båtklubbs kamrattidning 1931

Örnsbergs båtklubb 1921-1946

Örnsbergs båtklubb 50 år

Örnsbergs båtklubb 1921-1996