Ansöka om medlemskap

  • Örnsbergs båtklubb är en förening dit alla kan söka om medlemskap.
  • Avgifterna klubben har finner du under avgifter
  • Ni som vill ansöka om medlemskap i Örnsbergs båtklubb betalar in en ansökningsavgift på 550 kr till Bankgiro 5132-2154 med namn och personnummer.
  • OBS. medlemskap innebär inte med automatik att Ni står i hamnplatskö.

Sänd din ansökan per e-mail till ansokan@ornsbergsbatklubb.se
Följande uppgifter ska finnas med för att styrelsen skall kunna behandla den:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedag och år
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-mail

När föreningen fått in din ansökningsavgift behandlas din ansökan. Därefter kontaktar styrelsen dig per e-mail alt. via post.