Ansöka om medlemskap

 • Örnsbergs båtklubb är en förening dit alla kan söka om medlemskap.
 • Avgifterna klubben har finner du under avgifter
 • Ni som vill ansöka om medlemskap i Örnsbergs båtklubb betalar in en ansökningsavgift på 550 kr till Bankgiro 5132-2154 med namn och personnummer samt skickar mejl enligt instruktionen nedan.
 • När klubben verifierat er inbetalning av inträdesavgiften kommer ansökan att behandlas av styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte.  Om ansökan godtas (vilket den i princip alltid gör) kommer vi att avisera er ytterligare 300:- för årets medlemsavgift. Annars betalas inträdesavgiften tillbaka.
 • OBS. medlemskap innebär inte med automatik att Ni står i hamnplatskö. Info om hamnplatskö finns här

Sänd din ansökan per e-mail till ansokan@ornsbergsbatklubb.se
Följande uppgifter ska finnas med för att styrelsen skall kunna behandla den:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedag och år
 • Adress
 • Postnummer och postort (t.ex. 123 45 STOCKHOLM)
 • Telefonnummer
 • E-mail