Ansöka om medlemskap

 • Örnsbergs båtklubb är en förening dit alla kan söka om medlemskap.
 • Avgifterna klubben har finner du under avgifter
 • Ni som vill ansöka om medlemskap i Örnsbergs båtklubb betalar in en ansökningsavgift på 550 kr till Bankgiro 5132-2154 med namn och personnummer.
 • OBS. medlemskap innebär inte med automatik att Ni står i hamnplatskö.

Sänd din ansökan per e-mail till ansokan@ornsbergsbatklubb.se
Följande uppgifter ska finnas med för att styrelsen skall kunna behandla den:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Yrke
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-mail

När föreningen fått in din ansökningsavgift behandlas din ansökan. Därefter kontaktar styrelsen dig per e-mail alt. via post.