Är du ännu inte fullvärdig medlem?

Invald som fullvärdig medlem (d.v.s. medlem med rösträtt) kan den som har haft hamnplats minst ett år, föreslås av styrelsen och som närvarar på årsmötet bli.

På medlemssidorna finns årsmöteshandlingar inklusive en lista över vilka medlemmar som kan bli invalda som fullvärdiga medlemmar – om de deltar på årsmötet.