Mätning av gifthalt i båtbottnar fre 24 april

Alla båtägare som har hamnplats i ÖBK torde vara väl medvetna om att deras båtar ska vara fria från gifthaltig bottenfärg för att få sjösättas i vår. I dagsläget är det ca 30 båtägare som ännu inte fått klartecken, åtskilliga av dem är dock i full gång med saneringsarbetet.

Fredagen den 24 april kommer Happy Boats till oss för en förnyad mätomgång. Båtägare som inte fått klartecken har då en sista chans att bevisa att deras båt är giftfri. De båtägare som inte har sin båt på varvsplan utan sjösätter med trailer i egen regi får se till att ha båten på plats på varvsplan den dagen. Utan klartecken, ingen sjösättning!!

De båtägare som ännu inte fått klartecken från klubben uppmanas
snarast kontakta Mats Bjurvald, mats.bjurvald@telia.com, 070-513 17 05, för diskussion om eventuella kvarstående oklarheter.