Ny rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan

Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs Universitet lämnade den 15 oktober den nästan 160 sidor tjocka rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige.
   Rapporten är en kunskapssammanställning över effekter som båtlivet kan ha på olika delar av kustmiljön. Flera forskningsresultat som presenteras i rapporten visar på bland annat en negativ påverkan från båtlivet på viktiga biotopers utbredning liksom spridning av föroreningar i känsliga kustmiljöer.