Alla inlägg av Mikael Lichtenstein

Avloppsanläggning på del av varvsplanen

Styrelsen har på efter förhandlingar med Idrottsförvaltningen/Stockholms Kommun skrivit på ett tilläggsavtal till vårt ordinarie avtal om att upplåta ca 60 kvm av varvsplanen, se kartskiss här, till en avloppsanläggning som byggs av Stockholm Vatten och Avlopp, SVOA. Förhandlingarna har förts under hösten och beslut om att skriva på togs på styrelsemöte 2021-01-31. Det rör hörnet vid berget mot Instrumentvägen. Under byggtiden som beräknas vara till 2024 kommer ytterligare 120 kvm att tas i anspråk men de får vi tillbaka sedan. Man skall bygga en nerfart för avloppsvatten från Aspudden ner till den avloppstunnel som nu byggs mellan Bromma och Henriksdal. För klubben innebär avtalet att grinden vid Instrumentvägen flyttas under byggtiden ca 10-15 meter bort från berget. Vi får den stora björkstubben på varvsplanen bortröjd, vi får något lägre markhyra och vi får lite mindre mark att ställa båtar på. Oftast har det stått en enda båt på det område som försvinner. Arbetena beräknas starta måndagen efter sjösättning, d.v.s. 25 april 2021. I och med att årsskiftet passerat utan att Idrottsförvaltningen sagt upp eller bett om ändring förlängs också vårt ordinarie avtal med 5 år per automatik. Vad gäller själva byggnationen är vi enligt nuvarande avtal tvungna att låta kommunen ta marken i anspråk.
Paragrafen lyder ”Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla intrång på grund av att arrendestället kan behöva tas i anspråk för anläggande/borttagande av ledningar, tunnlar och bergrum samt underhåll och tillsyn av dessa anläggningar”.
Dock har vi kunnat påverka tider och former (t.ex. björkstubben).

Styrelsen ÖBK

Årsmötet framflytta pga Corona

Styrelsen har idag 2021-10-01 i samråd med klubbens revisorer beslutat att flytta fram årsmötet 1 månad till 2021-03-21 på grund av rådande corona-restriktioner. Ev kan årsmötet flyttas fram ytterligare beroende på corona-situationen framöver. Dock kommer alla årsmöteshandlingar att vara på plats på klubbens hemsida senast 2021-02-07.

Klubblokalen hyrs inte ut

Rådande coronarestriktioner säger att styrelsen är ansvarig för att antalet personer under uthyrning inte överstiger 8 personer. Vi har ingen möjlighet att kontrollera detta och styrelsen har därför beslutat på styrelsemöte 2021-01-10 att klubblokalen tills vidare inte hyrs ut för privata ändamål.

Ändrad rutin vid torrsättning av slipbåtar pga Corona.

Vid torrsättningen av slipbåtar som är schemalagt till 10/10 kommer vi att behöva göra vissa undantag från sedvanlig torrsättning pga Covid 19.

Detta gäller:

1. De båtar som har egen trailer och ej ligger på bockar, tas upp som vanligt.

2. De båtar som ligger på bockar och behöver lyftas med luna ser vi gärna gå upp med kran (3-4/10). Detta för att undvika trängsel runt luna. Tyvärr blir det en kostnad för detta. Kranavgift ( 1200-1500kr). Alternativt kan båtägaren se till att egen ”personal” finns runt luna och lyft till bockarna. Det är i så fall båtägarens ansvar att ta se till att folk finns för detta.

Anmäl med SMS eller mejl till slipförman Hans Sjökvist om ni ska gå upp med kran.