Alla inlägg av Mikael Lichtenstein

Ändrad rutin vid torrsättning av slipbåtar pga Corona.

Vid torrsättningen av slipbåtar som är schemalagt till 10/10 kommer vi att behöva göra vissa undantag från sedvanlig torrsättning pga Covid 19.

Detta gäller:

1. De båtar som har egen trailer och ej ligger på bockar, tas upp som vanligt.

2. De båtar som ligger på bockar och behöver lyftas med luna ser vi gärna gå upp med kran (3-4/10). Detta för att undvika trängsel runt luna. Tyvärr blir det en kostnad för detta. Kranavgift ( 1200-1500kr). Alternativt kan båtägaren se till att egen ”personal” finns runt luna och lyft till bockarna. Det är i så fall båtägarens ansvar att ta se till att folk finns för detta.

Anmäl med SMS eller mejl till slipförman Hans Sjökvist om ni ska gå upp med kran.

Information om sjösättning

Sjösättning söndag 26 april:
Start kl 0800.
Båtägare i riskgrupper eller med symtom på corona deltar ej.

Båtägaren tar själv fram ersättare som ska delta under sjösättning.

För att undvika smittorisker kommer inga arbetsuppgifter utföras som förutsätter att man står nära varandra. Det innebär att de båtar som kräver att luna används och/eller många medlemmar som står tätt och lyfter inte kommer genomföras. Vissa båtar på bockar kommer vi istället försöka sjösätta med lyfthjälp av traktor/truck. Resultatet är att flera båtar inte kommer kunna sjösättas utan får vänta till 9/5 eller ett senare datum då kran kan användas för att lyfta ner båten från bockar. Kranlyft kommer innebär en extra kostnad på motsvarande nivå som övriga kran-båtar.


Övriga båtar som ligger på trailer sjösätts om planerat förutsatt att de inte blivit ”inparkerade”.

OBS! Ingen försäljning av mat och dricka kommer att förekomma pga Corona.

Sjösättning fredag 8 och lördag 9 maj:
Sjösättning utförs som vanligt förutsatt att inte myndigheterna kommer med nya direktiv. Regeln om att hålla avstånd och att personer med symtom eller i riskgrupp inte deltar själva gäller förstås även vid sjösättningen av kran-båtar.

Fredag 8 maj sjösätts 5 stora båtar. Berörda kommer att få SMS med mer information.

Lördag 9 maj sjösätts kran-båtar i två grupper. En grupp startar 08.00 och en 12.00. Vilken grupp man tillhör meddelas via SMS.

Styrelsen ÖBK

TV 4 Morgon Lördag 18/4

På lördag 18/4 någon gång mellan 9-11 kommer troligen TV 4 Morgon till klubben för att göra två kortare inslag om båtlivet. De ville ha lite positiva bilder och kommer troligen då att sända direkt. De ser gärna att ”folk är där och fikar, borrar, slipar och håller på”. Styrelsen har sagt ja till detta. Så den som vill ha sina ”15 minutes of fame” har nu chansen att beta av några av dem.