Alla inlägg av Mikael Lichtenstein

Medlemsinformation Januari

Vi är snart halvvägs genom vintern och det kan vara läge att kontrollera båtar och ställningar på varvsplan om man inte redan gjort det. Här kommer lite information om vad som stundar och händer i klubben.

Uppsägning av hamnplatser

För er som haft hamnplats under 2022 och vet att ni inte ska ha fortsatt hamnplats är det dags att säga upp sin plats. Det får gärna ske snarast men senast den 1:a april. Om hamnplatsen inte sägs upp i tid utgår hamnplatsavgift även för 2023. Hamnplats sägs upp via formulär här. Observera att vi inte godtar någon annan form av uppsägning än via formuläret.

OBS! Nytt sätt att fördela hamnplatser 2023

Vi provar ett nytt sätt att fördela lediga hamnplatser 2023. Det är samma kö och turordning som förut, inga förändringar där men eftersom en hel del personer i början på kön står där ifall någon nära med hamnplats skulle falla ifrån blir det en del onödiga kontakter varje år. Nu tänker vi att de som vill ha hamnplats 2023 fyller i formuläret här. Platserna fördelas sedan så att de med längst kötid som fyllt i formuläret får de platser som finns tillgängliga. Formuläret stängs den 15:e april. Det är samma princip som många bostadsförmedlingar använder.

Lösenord till hemsida och formulär

Det nuvarande lösenordet är Badstege22 fram till årsmötet som är den 23:e februari. Därefter är det Expedition23.

Årsmöte

Vi vill påminna om att årsmötet är den 23:e februari kl. 19.00 och att motioner skall vara inlämnade senast 6 veckor innan mötet, alltså senast den 12:e januari. Vi håller på att leta lokal och vi meddelar plats när det är klart. Förhoppningen är att kunna servera en smörgås med dricka till de som kommer. Vi vill också påminna om att det bara är de som är fullvärdiga medlemmar som har rösträtt på mötet men att övriga medlemmar är välkomna att delta. Fullvärdig medlem kan den bli som haft hamnplats minst 1 år och deltar på årsmötet. Fullvärdiga medlemmar väljs in i slutet på mötet och de det gäller har alltså inte rösträtt under själva mötet. Regeln finns för att man inte ska kunna kuppa till sig hamnplatser. Motioner skickas till vår sekreterare Anna Westerholm via mejl: sekreterare@ornsbergsbatklubb.se. Kontrollera om motionen berör stadgar eller föreskrifter och ange i så fall nya ordalydelser som ska föras in. Ändring av stadgar måste tas av två på varandra följande föreningsmöten. Nuvarande stadgar återfinns här och föreskrifterna här.

XRF-mätning i klubbens regi

Vi undersöker för närvarande möjligheten att via Svenska Båtunionen utbilda någon eller några av klubbens funktionärer för att utföra XRF-mätning av båtbottnar. Efter detta kan vi låna/hyra utrustning av Svenska Båtunionen för att mäta om klubbens båtar är målade med giftfärg. Vi sjösätter inte båtar som inte är bevisat fria från giftfärg. Vad som gäller i klubben angående båtbottnar finns att läsa här.

Slipning av bottenfärger

Ni som ämnar slipa bottenfärg under vintersäsongen kom ihåg att täcka marken under båten. Kärl för färgrester finns i miljöboden. Skulle dessa vara fulla meddela miljöansvarig omgående på mejl till miljoansvarig@ornsbergsbatklubb.se. Lägg i så fall inga färgrester utanför kärlen utan ta med dem till en miljöstation.

Expeditionen

Renoveringen av expeditionen har börjat. Innerväggar och möglig isolering är borttaget. Grävning runt byggnaden är påbörjad för att frilägga väggen från jord. Under våren kommer vi att ha någon eller några arbetsplikter där vi fortsätter renoveringen. Vad gäller flytt av kassaskåpet som vi frågade om i förra nyhetsbrevet så fick vi hjälp av vår medlem Robert Karlström som fixade detta åt oss. Stort tack för det!

Inbrott

Tyvärr har någon eller några båtägare drabbats av inbrott och tjuvaran klippte i samband med det av kablarna som går till strålkastaren vid expeditionen. Kablarna är nu lagade. Vi får än en gång uppmana alla att tömma sin båt själv innan tjuven gör det.

E-faktura

Vi vill återigen påminna om att klubben har infört E-faktura för den som vill. Förhoppningen är att det ska bli lättare att betala och att styrelsen ska slippa jaga folk för att de ska betala så vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt ansluter sig. Om du vill ha e-faktura vill vi att du skickar ett mejl med namn, hela personnumret samt vilken bank du vill att e-fakturan ska gå till. Skicka mejlet till efaktura@ornsbergsbatklubb.se.

Temporär hjälp med el till bastuföreningen

Bastuföreningen nästgårds har haft problem att få fram el till sin bastu. Fram till våren har därför styrelsen beslutat hjälpa dem. Därav kabeln som går från ett trefasuttag på hamnplan tvärs över gångvägen. Elen är inte till något bastuaggregat utan för belysning. De betalar vårt pris + 1kr/kWh. Mätare finns för separat mätning.

God fortsättning på det nya året önskar styrelsen.

Medlemsinformation November

Novemberbrev

Snön har kommit. De som har arbetsplikt kvar har möjliget att göra den 3-4 december. Här kommer lite vinterinformation:

Arbetsplikt

Det kommer ytterligare två tillfällen att göra arbetsplikt. De är den 3:e och 4:e december kl. 10-15 båda dagarna. Klubben bjuder på lunchsmörgås för de som deltar. Det vi ska göra är att riva ut innerväggar, innertak och innergolv från expeditionen för att få en bättre överblick av renoveringsbehovet. En av dagarna leds av Bengt Ennerfors. Den andra av Mikael Lichtenstein. Vi behöver 5 personer/arbetsdag. Anmälan till 3:e december finns här och till 4:e december här.

Lyfta kassaskåp

Finns det någon i klubben som har erfarenhet av tunga lyft. Vi skulle behöva flytta ett värdeskåp som väger runt 600 kg från expeditionen och in i containern på varvsplan. Ytterligare ett sorts gammalt kassaskåp finns längst in på expeditionen. Det väger kanske 300 kg. Även det skulle behöva flyttas men kanske till vår skräphög utanför miljöboden. Om någon besitter kunskapen och vill hjälpa till med detta så hör av dig till ordforande@ornsbergsbatklubb.se.

Motioner till årsmötet

Datum för årsmötet är ännu inte bestämt men om inte Corona kommer i vägen kommer det att hållas i slutet av februari. Motioner skall vara styrelsen till handa senast 6 veckor innan årsmötet. Alltså senast i mitten av januari. För den som vill motionera kan det vara dags att redan nu börja fundera. Tänk på att en del förslag kan behöva stadgeändringar eller ändringar i klubbens föreskrifter för att kunna genomföras. Så ett råd för motionärer är att studera klubben stadgar och föreskrifter för att se om något påverkas av motionen och i så fall föreslå den ändring som behövs. Klubbens stadgar återfinns här och föreskrifterna här. Motioner skickas till vår sekreterare Anna Westerholm via mejl: sekreterare@ornsbergsbatklubb.se.

E-faktura

Vi vill återigen påminna om att klubben har infört E-faktura för den som vill. Förhoppningen är att det ska bli lättare att betala och att styrelsen ska slippa jaga folk för att de ska betala så vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt ansluter sig. Om du vill ha e-faktura vill vi att du skickar ett mejl med namn, hela personnumret samt vilken bank du vill att e-fakturan ska gå till. Skicka mejlet till efaktura@ornsbergsbatklubb.se.

Varvsplanen

Varvsplanen är nu stängd för de medlemmar som inte har båt där. Vatten är avstängt och elen i stolparna är satt i vinterläge. Det innebär att det går att få el i de boxar som inte är låsta under 3 timmar om man trycker på den grå knappen på elskåpet på baksidan av expeditionen. De boxar som är låsta får inte öppnas. De är till för medlemmar som betalar för permanent el på vintern. Om elpriset drar iväg kan det hända att vi stänger av 3-timmarselen.

Töm båten själv

Vi vill åter igen påminna om att det kan tyckas att vårt staket skulle avskräcka tjuvar men det är tyvärr en falsk säkerhet. Under åren har väldigt tunga motorer burits bort från varvsplan och några båtar brukar varje år få påhälsning av tjuvar som stjäl verktyg och bensin. Töm därför båten själv så att eventuella tjuvar kammar noll. Förra året stod varvsplansbelysningen på under vintern. Planen är att den ska göra det i år också om inte elpriset blir astronomiskt.

Slipning av bottenfärger

Ni som ämnar slipa bottenfärg under vintersäsongen kom ihåg att täcka marken under båten och att alla färgrester ska tas om hand och tas till en miljöstation. Klubben har inte faciliteter för att ta hand om detta.

Jubileumsfest flyttad

Styrelsen har beslutat flytta jubileumsfesten från den 20 augusti till den 15:e oktober kl. 18. Vi återkommer om lokal lite längre fram. Detta gör vi p.g.a. av att vi inte fick ihop logistiken till den 20:e augusti och att flera medlemmar framfört önskemål om att kräftskivan och jubileumsfesten borde vara två olika evenemang. Nu blir det alltså navigationstävling och kräftskiva den 20:e augusti och så anordnas vår jubileumsfest den 15:e oktober. (Obs, att jubileumsfesten planeras som en fest för vuxna.) Vi hoppas och tror att detta är ett bättre upplägg och att alla blir nöjda. De medlemmar som anmält sig, men som inte kan gå den 15:e oktober får givetvis sin anmälningsavgift tillbaka. Det vi behöver för att administrera detta är ett mejl till kassor@ornsbergsbatklubb.se med namn och ett kontonr med clearingnr dit vi kan skicka pengarna. De medlemmar som betalt anmälningsavgift och vill gå den 15:e oktober behöver inte göra någonting. I mån av plats och avhopp kan vi ta med medlemmar som vill vara med den 15:e oktober men som inte kunde eller ville vara med den 20:e augusti. Anmäl på detta formulär för att ställa er i kö. Vi ser vilka tider svaren kommit in. De som får plats får en avisering via mejl med anmälningsavgiften.

// Styrelsen Örnsbergs Båtklubb

Varvsplanen nu öppen för samtliga

Varvsplanen är nu öppen för samtliga medlemmar. Vi vill i samband med detta göra er uppmärksamma på att parkering endast är tillåten då man själv befinner sig på båtklubbens område eller då man är ute med sin båt. Se §10.2 i klubbens föreskrifter.

// Styrelsen Örnsbergs Båtklubb