Alla inlägg av Mikael Lichtenstein

Vårinformation

Marsbrev

Snödropparna börjar synas och klubben har haft årsmöte. Två säkra vårtecken. Här kommer lite vårinformation:

Årsmötet

Årsmötet hölls den 23 februari i Hägerstensåsens Medborgarhus i närvaro av 37 medlemmar varav 25 var röstberättigade. Det är runt 1/6 av de som har möjlighet att rösta. Inom kort kommer protokollet upp på hemsidan men nedan redovisas några beslut.

Höjda avgifter

Årsmötet beslutade att höja en del avgifter. De avgifter som höjts och de nya beloppen är:

  • Årsavgift 400:-/år
  • Hamnplatsköaavgift 150:-/år
  • Hamnavgift Y-bom 850:-/breddmeter mellan bommar/år
  • Hamnavgift utsida K-plats, Båtbredd + 1m 850:-/meter/år
  • Uppläggningsavgift (båtlängd + 1) x (båtbredd + 1) 100/kvm/år
  • Vinterliggare (båtar i sjön på vintern) (båtlängd + 1) x (båtbredd + 1) 100/kvm/år
  • Jolle/kajak/kanot 450:-/säsong (det är två säsonger på ett år så 900:-/år)
  • El på bryggan sommartid fastpris 500:-

Avier med avgifter för medlemskap, hamnplatskö, hamnavgift samt sommarel kommer troligtvis att skickas ut i slutet av denna vecka dvs i slutet av vecka 10.

E-faktura

Av klubbens ca 480 medlemmar har nu 114 e-faktura. Vi vill gärna att det blir fler. Det förenklar det administrativa arbetet ordentligt. Så om du vill ha ovanstående avisering som e-faktura skicka snarast in namn, fullständigt personnummer och till vilken bank fakturan ska gå till efaktura@ornsbergsbatklubb.se.

Årsmötet – nya funktionärer

På årsmötet valdes nya funktionärer i klubben. De är:
Kassör: Tina Rappner Fusté
Revisor: Erik Björling
Revisorssuppleant: Habib Golzadeh
Trivselkommitté: Annette Pettersson Kühnreich och Paulina Ahlberg
Valberedning: Emil Stark, Jonas Svanström och Siri Persson

Några funktionärer har även avgått efter något eller i vissa fall väldigt många år. Vi vill rikta ett stort tack till dem. De har skapat trevnad och varit viktiga för att vi alla ska kunna ha våra båtar på ÖBK.  De är:
Trivselkommitté: Monica Jansson, Robert Jansson och Rajja Snellman
Kassör: Jonas Svanström
Revisor: Bo Winnhem
Valberedning: Göran Andersson, Johnny Nadérus och Tina Rappner Fusté

Utauktionering av vår traktor

Årsmötet gav även styrelsen tillstånd att sälja klubbens traktor. I förta hand kommer intresserade klubbmedlemmar att genom ett auktionsförfarande erbjudas köpa den. I andra hantd säljs den extern. Mer information om detta kommer efter sjösättningen.

Sjösättning

Sjösättning äger i år rum 29:e april för kranbåtar och den 30:e april för slipbåtar. För att klubben ska sjösätta en båt och tillåta att den ligger vid våra bryggor måste hamnavgiften vara betald och båtbotten måste vara bevisat fri från giftfärg. SMS kommer till de med kranbåtar vilken tid som gäller för enskild båt. För slipbåtar gäller samling på varvsplan kl. 08.00 den 30:e april. För den som är ny eller känner sig osäker finns checklistor på vad som behöver göras innan sjösättning här och en del om hur sjösättning på ÖBK går till här (rulla ner till stycket om sjösättning). För påmastning finns en checkista här

Slipning av bottenfärger

Ni som ämnar slipa bottenfärg innan sjösättning kom ihåg att täcka marken under båten och att alla färgrester ska tas om hand och tas till en miljöstation. Klubben har inte faciliteter för att ta hand om detta.

Arbetsplikt 2023

I år gäller arbetsplikt för de som har ojämna hamnplatsnummer alltså 1, 3, 5 … osv. Arbetsplikt kan man utföra på städdagarna som i år infaller 14:e maj och 22:a oktober. Det kommer även att finnas tillfällen för arbetsplikt då vi behöver hjälp med renoveringen av expeditionen. Meddelande om de tillfällena kommer ca 14 dagar innan de infaller. Man behöver delta i en arbetsplikt under året. Gör man inte det utgår en stadgeenlig avgift på 1200:-.

Grävarbeten på varvsplan

Efter sjösättningen, troligtvis de första veckorna i maj, kommer grävarbeten att ske på varvsplan. Det är el som ska dras från en kabel som går i marken till nya kopplingsboxar alldeles utanför staketet. Det är alltså alldeles ovanför grinden som vetter mot slipen som det ska grävas. Firman som ska utföra arbetena har meddelat att de kommer att lägga ut plåtat över de hål som grävs så att även de som sjösätter efter ordinarie sjösättning ska kunna gå i. Om det skulle uppstå problem med detta så meddela styrelsen omgående.

Inbrott och stöld

Vi har haft inbrott i vårt hygienutrymme några gånger den senaste månaden och det ter sig som om en eller flera narkomaner varit där då sprutor hittats i duschen. Vi kommer att laga dörr och låst så fort vi kan och eventuellt sätta en bom över dörren. Ungefär som den som finns vid verkstaden. Bommen skulle förstås ha lås som kan öppnas med klubbnyckel och om vi sätter dit en bom är tanken att den kan vara av under sommarsäsongen då vi ju har nattvakter.

Vi har även fått rapport om ett stulet växelhus från en utombordare så tänk på att försöka att inte ha stöldbegärliga saker på varvsplan eller i båtar. Vårt staket skyddar oss tyvärr inte.

Medlemsinformation Januari

Vi är snart halvvägs genom vintern och det kan vara läge att kontrollera båtar och ställningar på varvsplan om man inte redan gjort det. Här kommer lite information om vad som stundar och händer i klubben.

Uppsägning av hamnplatser

För er som haft hamnplats under 2022 och vet att ni inte ska ha fortsatt hamnplats är det dags att säga upp sin plats. Det får gärna ske snarast men senast den 1:a april. Om hamnplatsen inte sägs upp i tid utgår hamnplatsavgift även för 2023. Hamnplats sägs upp via formulär här. Observera att vi inte godtar någon annan form av uppsägning än via formuläret.

OBS! Nytt sätt att fördela hamnplatser 2023

Vi provar ett nytt sätt att fördela lediga hamnplatser 2023. Det är samma kö och turordning som förut, inga förändringar där men eftersom en hel del personer i början på kön står där ifall någon nära med hamnplats skulle falla ifrån blir det en del onödiga kontakter varje år. Nu tänker vi att de som vill ha hamnplats 2023 fyller i formuläret här. Platserna fördelas sedan så att de med längst kötid som fyllt i formuläret får de platser som finns tillgängliga. Formuläret stängs den 15:e april. Det är samma princip som många bostadsförmedlingar använder.

Årsmöte

Vi vill påminna om att årsmötet är den 23:e februari kl. 19.00 och att motioner skall vara inlämnade senast 6 veckor innan mötet, alltså senast den 12:e januari. Vi håller på att leta lokal och vi meddelar plats när det är klart. Förhoppningen är att kunna servera en smörgås med dricka till de som kommer. Vi vill också påminna om att det bara är de som är fullvärdiga medlemmar som har rösträtt på mötet men att övriga medlemmar är välkomna att delta. Fullvärdig medlem kan den bli som haft hamnplats minst 1 år och deltar på årsmötet. Fullvärdiga medlemmar väljs in i slutet på mötet och de det gäller har alltså inte rösträtt under själva mötet. Regeln finns för att man inte ska kunna kuppa till sig hamnplatser. Motioner skickas till vår sekreterare Anna Westerholm via mejl: sekreterare@ornsbergsbatklubb.se. Kontrollera om motionen berör stadgar eller föreskrifter och ange i så fall nya ordalydelser som ska föras in. Ändring av stadgar måste tas av två på varandra följande föreningsmöten. Nuvarande stadgar återfinns här och föreskrifterna här.

XRF-mätning i klubbens regi

Vi undersöker för närvarande möjligheten att via Svenska Båtunionen utbilda någon eller några av klubbens funktionärer för att utföra XRF-mätning av båtbottnar. Efter detta kan vi låna/hyra utrustning av Svenska Båtunionen för att mäta om klubbens båtar är målade med giftfärg. Vi sjösätter inte båtar som inte är bevisat fria från giftfärg. Vad som gäller i klubben angående båtbottnar finns att läsa här.

Slipning av bottenfärger

Ni som ämnar slipa bottenfärg under vintersäsongen kom ihåg att täcka marken under båten. Kärl för färgrester finns i miljöboden. Skulle dessa vara fulla meddela miljöansvarig omgående på mejl till miljoansvarig@ornsbergsbatklubb.se. Lägg i så fall inga färgrester utanför kärlen utan ta med dem till en miljöstation.

Expeditionen

Renoveringen av expeditionen har börjat. Innerväggar och möglig isolering är borttaget. Grävning runt byggnaden är påbörjad för att frilägga väggen från jord. Under våren kommer vi att ha någon eller några arbetsplikter där vi fortsätter renoveringen. Vad gäller flytt av kassaskåpet som vi frågade om i förra nyhetsbrevet så fick vi hjälp av vår medlem Robert Karlström som fixade detta åt oss. Stort tack för det!

Inbrott

Tyvärr har någon eller några båtägare drabbats av inbrott och tjuvaran klippte i samband med det av kablarna som går till strålkastaren vid expeditionen. Kablarna är nu lagade. Vi får än en gång uppmana alla att tömma sin båt själv innan tjuven gör det.

E-faktura

Vi vill återigen påminna om att klubben har infört E-faktura för den som vill. Förhoppningen är att det ska bli lättare att betala och att styrelsen ska slippa jaga folk för att de ska betala så vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt ansluter sig. Om du vill ha e-faktura vill vi att du skickar ett mejl med namn, hela personnumret samt vilken bank du vill att e-fakturan ska gå till. Skicka mejlet till efaktura@ornsbergsbatklubb.se.

Temporär hjälp med el till bastuföreningen

Bastuföreningen nästgårds har haft problem att få fram el till sin bastu. Fram till våren har därför styrelsen beslutat hjälpa dem. Därav kabeln som går från ett trefasuttag på hamnplan tvärs över gångvägen. Elen är inte till något bastuaggregat utan för belysning. De betalar vårt pris + 1kr/kWh. Mätare finns för separat mätning.

God fortsättning på det nya året önskar styrelsen.