Varvsplan låst

Från och med idag 26/10 2020 fram till sjösättning 2021 är varvsplan låst för alla som inte har en båt liggande där. Låsen är alltså omprogrammerade.