Ändrad rutin vid torrsättning av slipbåtar pga Corona.

Vid torrsättningen av slipbåtar som är schemalagt till 10/10 kommer vi att behöva göra vissa undantag från sedvanlig torrsättning pga Covid 19.

Detta gäller:

1. De båtar som har egen trailer och ej ligger på bockar, tas upp som vanligt.

2. De båtar som ligger på bockar och behöver lyftas med luna ser vi gärna gå upp med kran (3-4/10). Detta för att undvika trängsel runt luna. Tyvärr blir det en kostnad för detta. Kranavgift ( 1200-1500kr). Alternativt kan båtägaren se till att egen ”personal” finns runt luna och lyft till bockarna. Det är i så fall båtägarens ansvar att ta se till att folk finns för detta.

Anmäl med SMS eller mejl till slipförman Hans Sjökvist om ni ska gå upp med kran.