Blästring är inte tillåten inom ÖBK:s område

ÖBK har anmodats av Stockholms miljöförvaltning att upplysa dem om ”det kommer att utföras blästring av båtskrov på båtklubben under 2019”. Klubben fick samma fråga förra året och meddelade då att blästring inte är tillåten i ÖBK. Svaret i år blir detsamma,  blästring är inte tillåten inom klubbens område.