Delutbetalning av LOVA-medel

ÖBKs styrelse beslöt vid sitt senaste möte att tillmötesgå önskemål från båtägare som efterlyst en delutbetalning av LOVA-pengar. Om viss förutsättningar är uppfyllda kan LOVA-bidrag med 250 kr per kvadratmeter sanerad bottenyta betalas ut redan nu. Båtägare som önskar få delutbetalning kan skicka in kopior av fakturor och kvitton på utlägg samt kontonummer (inkl. clearingnummer) dit pengarna ska skickas till Mats Bjurvald (kontaktuppgifter finns under fliken Miljö/Miljöfrågor).

Slutlig utbetalning av LOVA-medlen kommer att göras under hösten 2020.