Enkät om sanering av våra båtbottnar

Under fliken Miljöfrågor på medlemssidorna hittar ni den blankett vi vill att samtliga båtägare ska fylla i senast den 18 nov plus lite annan information.

Blanketten med följebrev finns även i pappersform i klubbhuset i ett begränsat antal ex.