Klubblokalen hyrs inte ut

Rådande coronarestriktioner säger att styrelsen är ansvarig för att antalet personer under uthyrning inte överstiger 8 personer. Vi har ingen möjlighet att kontrollera detta och styrelsen har därför beslutat på styrelsemöte 2021-01-10 att klubblokalen tills vidare inte hyrs ut för privata ändamål.