Vilka vill du se i nästa klubbstyrelse?

Vid årsmötet i februari ska vi utse nya styrelsemedlemmar. Mandattiden går ut för ordförande Roland Bergkvist, sekreteraren Mats Lindgren, slipförman Hans Sjöqvist och den övriga ledamoten Bengt Linder. Roland har sagt definitivt nej till omval medan de andra eventuellt kan ställa upp ytterligare en mandatperiod. Möjligen kan även någon av de fem övriga styrelseledamöterna vilja kliva av i förtid.

Kan du själv tänka dej att ställa upp i den nya styrelsen? Kanske t.o.m. som ordförande? Eller känner du till någon som du gärna skulle vilja se som ordförande eller annan styrelseledamot? Vi i valberedningen tar tacksamt emot alla förslag. Prata gärna med den du vill föreslå i förväg men det går bra att föreslå även utan den förankringen.

Hör av dej före november månads utgång.

Valberedningen

Hilding Eklund                                                          Mats Bjurvald

hilding.eklund@gmail.com                                 mats.bjurvald@telia.com

0765-777 627                                                            070-513 17 05