Tider för sjösättning m.m.

Sjösättningen av slipbåtar går av stapeln söndagen den 28 april med början kl 08.00. Kranbåtarna sätts i lördagen den 4 maj med start kl. 08.00. Slipbasarna återkommer med mer detaljerad information.

Lördagen den 11 maj är årets första tillfälle att fullgöra sin arbetsplikt genom medverkan i den allmänna städdagen med start kl 10.00. Eventuellt kommer styrelsen att behöva kalla ett mindre antal båtägare till särskilda arbetsuppgifter dessförinnan.