Protokollet från årsmötet

Protokollet från årsmötet den 18 februari 2019 är nu justerat och hittas under fliken Föreningsmöten.