Välkommen till halvårsmöte 20 oktober kl 13

Alla medlemmar är välkomna till halvårsmöte lördag 20 oktober kl 13 :00 i klubbhuset .

Kallelse med agenda för halvårsmötet 2018 finner ni här ÖBK Kallelse Halvårsm-18.

Förslag till föreskriftsändringar som tas upp på mötet finner ni här ÖBK Föreskrifsändr -18.

Välkomna