Miljöförvaltningens inspektion av ÖBK 2015

Nu finns en inspektionsrapport från Miljöförvaltningen från ett besök i maj 2015.
Rapporten finns här.