Miljöinspektion 2015 genomförd

Idag, 2015-05-13, hade klubben besök av miljöförvaltningen i Stockholm. Syftet från deras sida var att se hur vi uppfyller de skyldigheter enligt miljöbalken klubben har som ansvarig för en fritidsbåtsanläggning.

Det mesta handlar om hur klubben tar hand om det avfall som uppstår i klubben.

Vi, Roland Bergkvist, Mats Bjurvall och Kenneth Nilsson, kunde redovisa en ifylld Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar, finns som mall på Transportstyrelsen.se.

För klubben har det funnits en sådan sedan 2011, vid förra besöket av miljöförvaltningen. Årets är endast kompletterad med en hänvisning till toatömingsstationen vid Dalbo BS.

Vi kunde också hänvisa tillklubbens Miljöpolicy, som finns på hemsidan, när det gäller bland annat båtägarnas eget ansvar för att inte tvätta bottenmålade båtar på klubbens område.

Omdömet var väl som vi uppfattade det i princip godkänt.

Det miljöförvaltningen vill för framtiden är att klubben gör en inventering av hur många båtar som har bottenfärg och av vilket slag. Detta för att klubben sedan ska kunna föreslå olika åtgärder för att otillåtna bottenfärger avlägsnas från båtbottnarna. Detta skulle kunna ske inom en 3-årsperiod.

Jag återkommer med mer information när klubben fått protokollet från dagens inspektion.

/Roland Bergkvist