Ny mätning av bottenfärg onsdag 6 november

Ons 6 nov kl 10.00 kommer företaget Happy Boat till ÖBK för att mäta gifthalt i bottenfärg. Ett antal båtägare har redan anmält sitt intresse och förberett mätningen genom att märka båten med sitt medlemsnummer på babords akterstötta eller på babordssidan av aktern och meddelat Mats Bjurvald, som är adjungerad till klubbstyrelsen i frågor om bottenfärgsanering, var på hamnplan båten är placerad. Om du är intresserad och ännu inte haft kontakt med Mats så mejla honom på mats.bjurvald@telia.com.

ÖBK står för kostnaderna för mätningen.