Förarbeviskurs

Här kommer lite information om de två kommande tillfällena för förarbeviskurs den 20-21 januari och 10-11 februari. Båda kurserna är fulltecknade och de som är anmälda har fått en bekräftelse via SMS.

Kursmaterial kan köpas på lördagmorgonen, cirka 650 kr kontant eller Swish.

Kursen börjar kl 9 på morgonen i klubbstugan både lördag och söndag.

LÖRDAG

1      09.00-12.00    Uppstart

 • Sjökortet
 • Latitud och longitud
 • Positionsbestämning
 • Sjökortssymboler och utmärkning

2      13.00-14.45    Farledsutmärkning

 • Symboler och förkortningar
 • Fasta och flytande sjömärken
 • Nautiska publikationer

3      15.00-16.00    Navigering

 • kompassen och kursuttagning
 • Hur rättar man en kurs?
 • Kompasskontroll
 • Distans, Fart, Tid
 • Instrument ombord

SÖNDAG

4      09.00-12.00    Lägesbestämning inomskärs

 • Sjövägsregler
 • Fartygsljus, signalfigurer och ljudsignaler
 • Nödsignaler
 • Sjömanskap
 • -Propellereffekt
 • -Förtöjning

5      13.00-14.45    Mörkernavigering

6      15.00-16.00    Säkerhet på sjön

 • Sjöväder
 • Miljö och skärgård
 • Sjukvård ombord

Uppskrivning för förarintyget görs cirka två veckor efter kurstillfället. Exakt datum bestäms i samråd med kursledaren. Provavgift är 450 kronor. Medtag legitimation, passare, transportör samt kontanter till provavgiften alternativt betala via Swish på plats.