Varvsplanen nu öppen för samtliga

Varvsplanen är nu öppen för samtliga medlemmar. Vi vill i samband med detta göra er uppmärksamma på att parkering endast är tillåten då man själv befinner sig på båtklubbens område eller då man är ute med sin båt. Se §10.2 i klubbens föreskrifter.

// Styrelsen Örnsbergs Båtklubb