Kallelse till halvårsmöte

Du kallas härmed till halvårsmöte Söndag 31/10 2021 kl 13.00 i klubbhuset. Dagordning finns här. Vid ca 12.30 serveras traditionsenligt ärtsoppa med punsch.

Styrelsen