Information från styrelsen

Årsmötet flyttas ytterligare
Styrelsen har p.g.a. av rådande Corona-restriktioner på styrelsemöte 2021-03-29 beslutat att ytterligare skjuta upp årsmötet. Nytt datum är onsdag 26/5 kl. 19.00.

Underhåll av bryggor
Klubbens brygga (den närmast berget) och dess förtöjningar besiktigades i dag 29/3 2021. Besiktningen gav vid handen att i princip samtliga förtöjningskättingar är i slutet av sin livscykel, att mellankopplet saknar fjädrar samt att landgången har en lösning som gör att den tynger ned flytbryggan. Enligt besiktningsmannen (AB Sjöliv) kan bryggorna användas som vanligt denna säsong men sedan behöver i vart fall förtöjningskättingarna bytas. Det är styrelsens avsikt att ta in offerter för kättingbyte samt övriga rekommenderade åtgärder för att sedan genomföra arbetet efter torrsättningen 2021.

Vad gäller kommunens brygga (betongbryggorna) så har en mängd törnstockar bytts ut på bryggans utsida av kommunen/Idrottsförvaltningen. Medlemmar i klubben har sedan som arbetsplikt monterat de bryggfendertar, som satt på de gamla törnstockarna, på de nya törnstockarna.  

Styrelsen har även som avsikt att hänga upp de kablar och vattenledningar som har vattenkontakt på klubbens brygga så att de kommer ovan vattenytan. Detta kommer att kunna utgöra arbetsplikt framåt sommaren för hugade medlemmar. Mejl kommer att utgå med svarsformulär på klubbens hemsida när det är dags.

Upprättande av arbetsområde för SVOAs avloppsanläggning
Styrelsen har tidigare informerat om att en del av varvsplanen i hörnet vid berget och Instrumentvägen kommer att tas i anspråk av Stockholm Vatten och Avlopp för uppförande av en avloppsanläggning. Det rör ca 120 kvadratmeter. Detta arbete medför flytt av grinden om Instrumentvägen samt eventuellt en upprustning av en del av staketet. Tidigaste start för detta arbete är 26 april. D.v.s. måndag efter sista sjösättningen. Styrelsen har sökt men ännu inte fått information om ifall detta datum blir den verkliga byggstarten. Efter den 26 april ska i vart fall inga bilar parkeras på det område som kommer att utgöra byggområdet. Området kommer då att markeras med snitslar.

Styrelsen Örnsberg Båtklubb