Preliminär kallelse till Årmöte 2021

En preliminär kallelse till årsmöte 2021 finns nu tillgänglig här. Styrelsen har möte 28/2 2021 för att avgöra om årsmötet skall hållas 21/3 som planerat eller om Corona-restriktionerna gör att det behöver skjutas ytterligare.