Info från Erlandsons brygga om corona-anpassning

Erlandsons brygga ordnar särskild öppettid för båtägare som tillhör någon riskgrupp, se här.