Fortsatt sanering av giftiga bottenfärger

Om det är någon som tänker ta upp sin båt nu under sommarmånaderna i syfte att sanera sin båtbotten före den ordinarie upptagningen så kan den konsult vi hittills anlitat, dvs. Gegam, sannolikt hjälpa till med jobbet. Hans kontaktuppgifterfinns under fliken Miljö/Miljöfrågor.

Gegam och hans killar står fullt beredda åtgärda båtbottnar direkt efter upptagningen i slutet av september. Och ni som måste åtgärda era båtbottnar, vänta inte utan gör det snarast möjligt.