ÖBKs stadgar

ÖBKs reviderade stadgar som antogs vid halvårsmötet-17 finns nu  under fliken Styrande dokument.