Sjösättningen avklarad

I helgen gick våra båtar i sjön utan större problem.

Ordförande Roland delade ut information om klubbens inställning till användandet av bottenfärg till alla sjösättande båtägare som samtidigt tillfrågades om vilken bottenfärg de har om de har någon.  Av 109 tillfrågade svarade 23 att de inte hade någon bottenfärg alls, antingen helt rena eller målade med epoxi. 5 har bottenfärg som enligt tillverkaren är giftfri och tillåten i Mälaren, Resterande 81 båtägare visste inte riktigt vad de hade för färg, även om de flesta trodde att de var något slag av giftfärg och att den i de flesta fall hade suttit många år på botten.

Bland de 81 fanns ett stort intresse för att ta bort sin bottenfärg. En del kunde tänka sig att använda klubbens nyinköpta slipmaskin med dammsugare, medan andra var beredda att köpa slipning. De senare framförde också önskemål om att klubben skulle samordna den insatsen för att få ned priset och få bra logistik på det hela. Det kommer att finnas en pärm att anmäla sitt intresse för detta i klubbhuset. Mer info senare.

Det utdelade informationsbladet kan ni hitta på klubbens hemsida under fliken Miljö.