Kategoriarkiv: Uncategorized

Årsmötet framflytta pga Corona

Styrelsen har idag 2021-10-01 i samråd med klubbens revisorer beslutat att flytta fram årsmötet 1 månad till 2021-03-21 på grund av rådande corona-restriktioner. Ev kan årsmötet flyttas fram ytterligare beroende på corona-situationen framöver. Dock kommer alla årsmöteshandlingar att vara på plats på klubbens hemsida senast 2021-02-07.

Klubblokalen hyrs inte ut

Rådande coronarestriktioner säger att styrelsen är ansvarig för att antalet personer under uthyrning inte överstiger 8 personer. Vi har ingen möjlighet att kontrollera detta och styrelsen har därför beslutat på styrelsemöte 2021-01-10 att klubblokalen tills vidare inte hyrs ut för privata ändamål.

LOVA-projektet är nu avslutat

69 båtar har sanerats så att de nu uppfyller Miljöförvaltningens krav vad gäller biocidhaltig bottenfärg. Det har kostat båtägarna sammanlagt drygt 760 000 kr och de har lagt ner totalt 891 arbetstimmar på saneringen. LOVA-stödet uppgår till 345 000 kr och det har fördelats och betalats ut i förhållande till båtarnas storlek.

I och med detta så är samtliga plast-, Al- och stålbåtar i klubben godkända med avseende på bottenfärg. Ett fåtal träbåtar återstår att sanera, för dem avvaktar klubben besked från Miljöförvaltningen om vilka krav som ska gälla. Nuvarande och framtida hamnplats-innehavare som vill föra in en ny båt i klubben måste hädanefter säkerställa att den uppfyller Miljöförvaltningens krav på giftfrihet.

Ändrad rutin vid torrsättning av slipbåtar pga Corona.

Vid torrsättningen av slipbåtar som är schemalagt till 10/10 kommer vi att behöva göra vissa undantag från sedvanlig torrsättning pga Covid 19.

Detta gäller:

1. De båtar som har egen trailer och ej ligger på bockar, tas upp som vanligt.

2. De båtar som ligger på bockar och behöver lyftas med luna ser vi gärna gå upp med kran (3-4/10). Detta för att undvika trängsel runt luna. Tyvärr blir det en kostnad för detta. Kranavgift ( 1200-1500kr). Alternativt kan båtägaren se till att egen ”personal” finns runt luna och lyft till bockarna. Det är i så fall båtägarens ansvar att ta se till att folk finns för detta.

Anmäl med SMS eller mejl till slipförman Hans Sjökvist om ni ska gå upp med kran.