Uppdaterade handlingar till årsmöte

Valberedningen har kommit med sitt förslag och en motivering till varför styrelsen tycker att Lill Nilsson ska väljas till hedersmedlem har lagts till årsmöteshandlingarna. Den uppdaterade versionen finns här