Låsen till grindarna omkodade

Låsen till grindarna på varvsplan är nu omkodade så att alla kan öppna dem.

Styrelsen ÖBK