Förtydligande angående nyttjande av klubbens lokaler för privata ändamål

Styrelsen vill göra ett förtydligande vad gäller sitt beslut 2021-01-10 om att uthyrning/nyttjande av klubbens lokaler för privata ändamål såsom t.ex. fest eller annan privat sammankomst inte tillåts till dess Corona-restriktionerna för sådana sammankomster lyfts. Detta beslut gäller såväl inomhus som utomhus i anslutning till klubbstuga och ”dansbanan” (det område där sittmöbler och grill finns på sommaren).