Information om sjösättning

Sjösättning söndag 26 april:
Start kl 0800.
Båtägare i riskgrupper eller med symtom på corona deltar ej.

Båtägaren tar själv fram ersättare som ska delta under sjösättning.

För att undvika smittorisker kommer inga arbetsuppgifter utföras som förutsätter att man står nära varandra. Det innebär att de båtar som kräver att luna används och/eller många medlemmar som står tätt och lyfter inte kommer genomföras. Vissa båtar på bockar kommer vi istället försöka sjösätta med lyfthjälp av traktor/truck. Resultatet är att flera båtar inte kommer kunna sjösättas utan får vänta till 9/5 eller ett senare datum då kran kan användas för att lyfta ner båten från bockar. Kranlyft kommer innebär en extra kostnad på motsvarande nivå som övriga kran-båtar.


Övriga båtar som ligger på trailer sjösätts om planerat förutsatt att de inte blivit ”inparkerade”.

OBS! Ingen försäljning av mat och dricka kommer att förekomma pga Corona.

Sjösättning fredag 8 och lördag 9 maj:
Sjösättning utförs som vanligt förutsatt att inte myndigheterna kommer med nya direktiv. Regeln om att hålla avstånd och att personer med symtom eller i riskgrupp inte deltar själva gäller förstås även vid sjösättningen av kran-båtar.

Fredag 8 maj sjösätts 5 stora båtar. Berörda kommer att få SMS med mer information.

Lördag 9 maj sjösätts kran-båtar i två grupper. En grupp startar 08.00 och en 12.00. Vilken grupp man tillhör meddelas via SMS.

Styrelsen ÖBK