Välkommen till halvårsmöte – 19 okt kl 13:00 i klubbhuset

På halvårsmötet den 19 oktober kommer vi bland annat att diskutera och besluta om ett förslag till ändring av stadgarna och ett förslag till ändring av klubbens föreskrifter.

  • Förslag till ändring av stadgarna föreslås för att göra det möjligt att välja in fullvärdiga medlemmar även vid halvårsmöten. För närvarande kan inval endast göras vid årsmötet.
  • Förslag till ändring av föreskrifterna så att de som har kajak e.d. i kajak/jollestället också går nattvakt.  Förslaget är att de som har hamnplats eller endast plats i kajakstället under sommarsäsong ska gå nattvakt enligt av hamnkaptenen fastställd lista.

Kallelse, agenda och förslag finns under medlemssidorna.