Inlägg i debatten om bottenfärgers giftighet

Debattens vågor går höga om hur farliga biocidhaltiga bottenfärger är för människor, djur och andra levande organismer. I Kryssarklubbens februarinummer av tidskriften På Kryss och till Rors finns ett inlägg som jag bedömer vara initierat och trovärdigt Det är dock inte alla som delar författarnas ståndpunkter.ska gudarna veta Debatten fortsätter!

Mats Bjurvald

Adjungerad till ÖBK-styrelsen i frågor om bottenfärg