Navigationstävling och kräftskiva den 18 augusti

Alla medlemmar är välkomna!

Anmälningslista finns i klubbhuset.  Anmälningslistor tas in den 16:e augusti.

Navigationstävling: Första start går kl 13:00. Tävlingsinstruktioner kan hämtas från kl 10:00.  Tävlingsavigft 50 kr.

Det behövs funktionärer för tävlingen. Anmälning kan göras på listor i klubbhuset.

Tävlande och funktionärer som anmäler sig till kräftskivan bjuds på kräftor, bröd och ost.

Kräftskivan: Alla medlemmar som vill delta tar med sig egna kräftor. Man behöver då inte anmäla sig i förväg men får gärna komma till klubben och förbereda mellan kl 16 och 17. (Tävlande och funktionärer som anmäler sig till skivan bjus på kräftor, bröd och ost av ÖBK.  )

Välkomna!