Ordinarie arbetsplikt för båtägare med jämna bryggnummer (medlemsnummer för enbart vinterplats)

Ni som har jämnt bryggnummer (eller om du bara har vinterförvaring och jämnt medlemsnummer) har ordinarie arbetsplikt i år. (Det har genomförts extra arbetsplikt för alla i år, som är utöver den ordinarie arbetsplikten.)

Första passen med arbetsplikten har genomförts med städning och fix kring bryggorna.

Du som inte genomfört din ordinarie arbetsplit bör skriva upp er på listan föra arbetsplikt. Nästa tillfälle är den 22 september och sista tillfället är 20 oktober.

Se till att du inte missar arbetsplikten!