Årsmötet genomfört, protokoll kommer inom kort. Boka någon av dagarna 14,15, 21 eller 22 april för extra arbetsinsats

Årsmötet gick av stapeln den 19 feb med 39 deltagare. Miljöpolicyn reviderades med några smärre ändringar av styrelsens förslag, se den nya versionen under fliken Styrande dokument. Mats Lindgren och Bengt Linder valdes in som nya styrelseledamöter, medan Mats Bjurvald avgick som sekreterare.

Vi ska byta samtliga flottörer på våra Y-bommar och det ska ske före sjösättningen. Därför åläggs samtliga båtägare en arbetsinsats någon av dagarna 14, 15, 21 eller 22 april omfattande minst fyra timmar. Styrelsen återkommer med närmare information.